Onze Club

Vespaclub Antwerpen (ofwel VcA) is opgericht voor alle Vespisti uit de Provincie Antwerpen met een sterke passie voor de authentieke scooter van Piaggio. VcA wil alle leden maximaal ondersteunen in het beleven van hun hobby door het organiseren van rondritten, technisch advies, gezellige kroegavonden, nieuwjaarsreceptie, etc. 

De VcA is een toegankelijke club voor alle soorten Vespa-liefhebbers en alle soorten Vespa’s. Het maakt geen verschil of je nu pendelaar bent of het volledige binnen – en buitenlandse programma van de club afwerkt. Iedere Vespabezitter is welkom. Natuurlijk proberen we onze leden zo veel mogelijk te mobiliseren, met respect voor de invulling van eenieders agenda. Of je nu een classic GS150 of de laatste nieuwe GTS300 bezit, bij de VcA ben je altijd welkom met gelijk welke Vespa-scooter. (Het gaat hem enkel om Vespa's die binnen de Piaggio fabrieken (of onder Piaggio licentie ) in elkaar werden gezet. Een scooter van LML of een MP3 zien we dus helaas niet als een Vespa)

Onze club werd in de jaren 50 van de vorige eeuw opgericht om in de jaren 60 samen met de Vespa opnieuw uit het straatbeeld te verdwijnen. Na een aarzelende start met de Antwerp Classic Scooter Club in 1996, kwam er een definitieve doorstart in 2003. Op dat ogenblik hebben de oprichters beslist om de club stevig in handen te houden en te zorgen voor continuïteit. De oprichters zijn Vespaliefhebbers die sinds tientallen jaren ononderbroken met hun hobby actief zijn bezig geweest onder de vorm van verzamelen, restaureren, organiseren van treffens, deelnemen aan nationale en internationale treffens en reizen met de Vespa in gans Europa. Geen bevlieging dus, maar het spreekwoordelijke “way of life”. De VcA wenst dus geen commerciële activiteiten uit te bouwen. De club is gebouwd op fundamenten die ook na de "hype" haar voortbestaan garanderen.

De Vespa is één van de meest mondiaal verspreide tweewielers. Hij is méér dan een scooter: hij overbrugt cultuurverschillen en schept een band tussen alle continenten. Via de Vespa World Club (VWC) maken we deel uit van een Global Vespa Community. De VWC staat in voor de coördinatie van de Vespa World Days, de belangrijkste activiteit in Europa. Dit geeft ons de mogelijkheid onze passie te delen met gelijkgezinden over gans de wereld. We ontdekken elk jaar een ander land, een andere streek en een andere stad, kortom vakantie met de Vespa. Het motiveren van onze leden om aanwezig te zijn op dit orgelpunt behoort tot de objectieven van de VcA.


Clubvisie Vespa club Antwerpen

1. Introductie
Onze club werd opgericht om de leegte op te vullen die, bij het brede publiek dat recreatief met Vespas bezig was, bestond. Deze Vespaliefhebbers konden hun gading niet vinden bij de toenmalige scooterclubs in de regio. De activiteiten van de nieuwe VcA werden afgestemd op deze grote doelgroep. Door een ruim aanbod aan te bieden voor elk type Vespist, is de club gegroeid tot de grootste Vespa Club in het Belgische scooterlandschap. Volgende vragen worden wel eens gesteld: “ Welke richting gaan we met onze club uit”. “Wat zijn de plannen voor de toekomst?” Het antwoord hierop vind je terug in onderstaande clubvisie.

2. Onze clubvisie
Onze clubvisie steunt op 5 basiswaarden:
• Hands on
• Openheid
• Sociaal netwerk
• Kosmopolitisch
• Continuïteit

Hands On. De oprichters van de VcA hebben de club steeds gestuurd vanuit een hands-on mentaliteit. De term bestuursmedewerker houdt in dat je als vrijwilliger werkt voor de vereniging en haar leden. De opdracht van het bestuur bestaat erin ideeën te ontwikkelen m.b.t. het organiseren van activiteiten, bepalen van communicatievormen, … t.e.m. de realisatie in eigen beheer van deze opdrachten, met oog voor het beperkte budget van de vereniging. Kortom, voeten op de grond en handen uit de mouwen. Deze ingesteldheid zal ook in de toekomst gehandhaafd worden.

Openheid. We stellen ons met de VcA op als toegankelijke club voor alle soorten Vespa-liefhebbers en alle soorten Vespa’s. Het maakt geen verschil of je nu pendelaar bent of het volledige binnen – en buitenlandse programma van de club afwerkt. Iedere Vespabezitter is welkom. Natuurlijk proberen we onze leden zo veel mogelijk te mobiliseren, met respect voor de invulling van eenieders agenda. Of je nu een classic GS150 of de laatste nieuwe GTS300 bezit, bij de VcA ben je altijd welkom met gelijk welke Vespa-scooter. (Het gaat hem enkel om Vespa's die binnen de Piaggio fabrieken (of onder Piaggio licentie ) in elkaar werden gezet. Een scooter van LML zien we dus helaas niet als een Vespa)

Sociaal netwerk. Binnen de club neemt het sociale aspect een belangrijke plaats in. De leden krijgen de mogelijkheid om over hun hobby te “socializen”. Er worden hechte vriendschappen gesmeed. Daarnaast maakt de VcA deel uit van de nationale en internationale Vespa Community. Door onze aansluiting bij de Vespa Club van België nemen we een engagement tegenover de andere clubs in ons land. Dit resulteert in vriendschappelijke relaties met scooterclubs uit alle provincies. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in wederzijdse aanwezigheid op elkaars activiteiten. Op deze manier ontdek je ook de verrassende schoonheid en diversiteit van ons Belgenland. Deze basiswaarde draagt de club dan ook hoog in het vaandel. Het bestuur behoudt zich daarom het voorrecht dat nieuwe leden kunnen geweigerd of bestaande leden uitgesloten worden als deze basiswaarde in het gedrang komt. 

Kosmopolitisch. De Vespa is één van de meest mondiaal verspreide tweewielers. Hij is méér dan een scooter: hij overbrugt cultuurverschillen en schept een band tussen alle continenten. Via de Vespa World Club maken we deel uit van een Global Vespa Community. De VWC staat in voor de coördinatie van de Vespa World Days, de belangrijkste activiteit in Europa. Dit geeft ons de mogelijkheid onze passie te delen met gelijkgezinden over gans de wereld. We ontdekken elk jaar een ander land, een andere streek en een andere stad, kortom vakantie met de Vespa. Het motiveren van onze leden om aanwezig te zijn op dit orgelpunt behoort tot de objectieven van de VcA.

Continuïteit. Onze club werd in de jaren 50 van de vorige eeuw opgericht om in de jaren 60 samen met de Vespa opnieuw uit het straatbeeld te verdwijnen. Na een aarzelende start met de Classic Vespa club Antwerpen in 1996, kwam er een definitieve doorstart in 2003. Op dat ogenblik hebben de oprichters beslist om de club stevig in handen te houden en te zorgen voor continuïteit. De oprichters zijn Vespaliefhebbers die sinds tientallen jaren ononderbroken met hun hobby actief zijn bezig geweest onder de vorm van verzamelen, restaureren, organiseren van treffens, deelnemen aan nationale en internationale treffens en reizen met de Vespa in gans Europa. Geen bevlieging dus, maar het spreekwoordelijke “way of life”. We denken dat het commercieel inspelen op de huidige hype geen juiste strategie is. Daarom wensen we geen commerciële activiteiten uit te bouwen. De club moet gebouwd zijn op fundamenten die ook na de hype haar voortbestaan garanderen.

3. Clubshop
Op vraag van onze leden, zullen we een extra aantal gadgets te koop aanbieden:

- Banners op vinyl;
- Opnaaiers op basis van de plakket (tandwiel met skyline van Antwerpen);
- Club – jacket.

Meer info volgt via mail en via onze website.

4. Website
De nieuwe website is online. Check it out: www.vespaclubantwerpen.be

5. Classic Vespa club Antwerpen
De Classic Vespa club Antwerpen is een club die zich met 'oude' Vespa’s bezig houdt. Onze passie voor het oude is datgene wat ons verbindt. De activiteiten van de CVcA staan enkel open voor Vespa’s gebouwd tot 1978, PX & T5. Onze betrachting is de charme van de “Vespa d’epoca” terug tot leven te brengen. De oprichters zijn al jaren actief in de registro – storico – scene. Ze zijn door en door gepassioneerd door de oude Vespa’s en hun techniek.

6. Bestuur
Het dagelijks bestuur van de VcA heeft op 9 januari 2011 een bestuursvergadering georganiseerd, met als inhoud de toekomst en visie van de club. De 4 originele bestuursleden, namelijk Geert Eyckmans, Jan Dumez, Joost Denissen en Bart Bergans, hebben zich kunnen vinden in een toekomstvisie voor de club en hebben het engagement genomen om zich verder in te zetten voor de ontwikkeling en het voortbestaan van de VcA.

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de VcA is intussen als volgt:
- Bart Bergans: voorzitter
- Jan Dumez: ondervoorzitter
- Ludo Mariën: secretaris
- Joris Verstreken: schatbewaarder

Het bestuur wenst de leden te bedanken voor hun steun en aanwezigheid op activiteiten tijdens de afgelopen jaren, en hoopt in de toekomst op een zelfde elan te kunnen verder werken.

Sponsors